لواط (همجنس گرایی)

یازدهمین گناه کبیره لواط یا همجنس‌بازی است. به فرمودۀ حضرت صادق (ع)، «حرمت لواط از زنا بیشتر است؛ به درستى که خداوند قومى را براى عمل لواط هلاک فرمود (قوم لوط)، ولى کسى را براى زنا هلاک نفرمود» . رسول اکرم (ص) نیز فرمود: «کسى که با پسرى جمع شود روز قیامت جنب وارد محشر مى‌شود و آب دنیا او را پاک نمى‌کند و خشم خدا بر اوست و او را لعنت فرموده و دوزخ را برایش آماده مى‌فرماید و بد جایگاهى است... هرگاه کسى لواط کند، عرش خدا به لرزه درمی‌آید ....». آشکار است که گرایش جنسی به همنوع بر خلاف فطرت انسانی و انزجارآور است.


 لواط کفر است

امیرالمؤمنین (ع) فرموده تا وقتی کسی مرتکب لواط نشود اما آن را حلال بداند کافر است، زیرا منکر ضرورتى از دین شده، و اگر آن را حلال نداند (اما مرتکب آن شود) شدت و طول عذابش مانند کافران است. حضرت صادق (ع) فرمود: هر که عمل قوم لوط را حلال بداند (و، در روایت دیگر، کسى که بر لواط اصرار داشته باشد) نمى‌میرد مگر اینکه در آن ساعت خداوند بر او سنگىمى‌اندازد از همان سنگ‌هاى عذابى که بر قوم لوط بارید و مرگ وى در خوردن همان سنگ است، اما براى اینکه رسوا نشود خداوند آن سنگ را از نظر مردم پوشیده است. در قرآن مجید عذاب‌های قوم لوط را بیان فرموده (صیحۀ باریدن سنگ عذاب بر آ‌نها و زیر و روشدن شهرهاى آنها). بعد مى‌فرماید: عذابى که بر قوم لوط نازل شد از ظالمان دور نیست و این تهدید سختى است به کسانى که عمل آن قوم را مرتکب شوند.

 

غلامى که مولایش را کشت

در زمان عمر، غلامى که مولاى خودش را کشته بود، پس از اقرار، عمر به کشتنش امر کرد. حضرت امیرالمؤمنین ــ علیه السّلام ــ از غلام پرسید چرا مولاى خودت را کشتى. عرض کرد به زور با من لواط کرد و به همین سبب او را کشتم. آن حضرت از اولیاى مقتول پرسید آیا او را دفن کرده‌اید یا نه. گفتند که بله و هم‌اکنون از دفنش مى‌آییم. پس به عمر فرمود غلام را تا سه روز نگه دار و پس از سه روز اولیاى مقتول حاضر شوند.

پس از گذشت سه روز آن حضرت به اتفاق عمر و اولیاى مقتول بر سر قبر او آمدند و از اولیایش پرسیدند آیا این قبر صاحب شماست. گفتند آرى. سپس فرمود قبر را بشکافند تا به لحد برسند. به لحد که رسیدند و آن را برداشتند، جنازه را ندیدند. پس آن حضرت تکبیر گفت و فرمود: «به خدا قسم دروغ نگفتم؛ از رسول خدا (ص) شنیدم که فرمود هر کس از امتم عمل قوم لوط را مرتکب شود و بدون توبه از دنیا برود در قبرش بیش از سه روز نمى‌ماند تا اینکه زمین او را فرومى‌برد و به جایى ملحق می‌کند که قوم لوط هستند و هلاک شده‌اند و در زمرۀ ایشان محشور مى‌شود».

براى جلوگیرى از چنین عمل شنیعى چند چیز در آموزه‌های دینی سفارش شده؛ از جمله اینکه نگاه شهوانى به پسر (به خصوص پسر نابالغ) هم مانند دختر نامحرم حرام است و بوسیدن پسر جوان هم روى شهوت حرام است. همچنین، خوابیدن دو مرد در یک بستر و زیر یک لحاف، در صورتى ‌که هر دو عریان باشند، حرام است و همچنین است حکم دو زن، و فرقى بین محرم و بیگانه نیست. و از رسول خدا (ص) روایت شده که بستر فرزندان خود را از ده‌سالگى جدا سازید؛ یعنى دو برادر یا دو خواهر یا برادر و خواهر از همان کوچکى زیر یک لحاف نخوابند.

 

توبه کرد و نسوخت

روزى حضرت امیرالمؤمنین (ع) در میان اصحاب بودند که مردى آمد و گفت با پسرى لواط کرده‌ام و بر من اجرا حد فرما. حضرت فرمود برو به خانه‌ات شاید سودائى در طبعت حرکت کرده باشد (شاید حواست نیست و اقرارت از روى کمال عقل و شعور نیست). روز دیگر آمد و همان اقرار را کرد و خواهش اجراى حد را تکرار کرد. حضرت باز فرمود به منزلت برو و شاید سودائى در طبعت حرکت کرده و چنین اقرارى مى‌کنى. تا آنکه سه مرتبه بازگشت و همان‌ اقرار و همان خواهش.

در مرتبۀ چهارم حضرت فرمود که پیغمبر (ص) در این واقعه سه حکم فرموده و هر یک را مى‌خواهى اختیار کن: یکى اینکه دست و پایت را ببندند و از کوه پرتابت کنند یا اینکه با شمشیر تو را بکشند یا با آتش تو را بسوزانند. عرض کرد کدام یک از این‌ها دردناک‌تر است. فرمود سوزاندن با آتش. گفت آن را اختیار کردم.

حضرت فرمود: خودت را آماده کن. گفت چنین خواهم کرد. پس برخاست و دو رکعت نماز خواند و سپس گفت: «خدایا! گناهى از من سر زده که تو به آن دانایى و من از گناه خود ترسیدم و به نزد وصى رسول تو آمدم و از او خواهش کردم مرا از گناه پاک کند. او مرا بین سه نوع عقوبت مختار فرمود. خداوندا من آن را که سخت‌تر بود انتخاب کردم. از تو مى‌خواهم که این عقوبت را کفارۀ گناهان من گردانى و مرا در آخرت به آتش خود در جهنم نسوزانى». پس گریان برخاست و در گودالى پر از آتش که برایش آماده شده بود نشست. آتش از اطرافش شعله مى‌کشید.

حضرت امیرالمؤمنین (ع) بر حالش رقت فرمود و گریان شد و اصحاب همه به گریه افتادند. پس از آن، حضرت فرمود: «برخیز اى مرد که ملائکۀ آسمان و زمین را به گریه درآوردى؛ به‌درستى که خداوند توبه‌ات را پذیرفت. برخیز و به آن گناهى که کردى نباید برگردى».

 

مشهور بین فقها آن است که اگر گنه‌کار پس از اقرار و حاضرشدن به اجراى حد توبه کند امام مخیر است که حد را اجرا کند یا نکند و این اختیار اجراى حد مخصوص موردى است که گناه با اقرار گنه‌کار ثابت شود، نه به شهادت شهود که در آن صورت توبۀ گنه‌کار در اجرای حد تأثیرى ندارد و حتماً باید حد اجرا شود.

باید دانست که مادر و خواهر و دختر پسرى که لواط داده بر لواط‌کننده حرام همیشگى است؛ یعنى پس از این عمل زشت دیگر هیچ وقت نمى‌تواند مادر و دختر و خواهر لواط‌دهنده را بگیرد.

 

جاهلان عصر حاضر و حقوق همجنس‌بازان!

شاید مجازات قتل برای این عمل بی‌رحمانه به نظر آید، اما خداوند هیچ دستوری را بی‌حکمت صادر نفرموده است. رواج همجنس‌گرایی همانا به فساد کشیده‌شدن عالم و کاملاً بر خلاف فطرت انسانی است که میل به جنس مخالف دارد. شاید برخی بگویند امروزه خیلی‌ها چنین گرایشی دارند و بر چه اساسی می‌گویید ایشان غیرعادی‌اند. پاسخ ساده است: خیلی چیزها برخلاف طبیعت انسان است، اما بر اثر تکرار و عادی ‌جلوه‌دادن واقعاً هم عادی به نظر می‌رسد. اصولاً تمام گناهان بر خلاف فطرت آدمی است، اما بسیاری از گناهان بر اثر تکرار قبحشان ریخته می‌شود. همه از دروغ متنفرند، اما خیلی‌ها راحت دروغ می‌گویند، زیرا دروغ زیاد شنیده‌اند و دیگر برایشان زشت نمی‌نماید. همجنس‌گرایی هم مستثنا نیست. طبع آدمی گرایش به جنس مخالف دارد، اما اگر مدام از هم‌جنس‌بازی برایش بگویی چه بسا کنجکاو و سپس جذب آن شود. جاهلان عصر حاضر که ادعای روشنفکری‌شان گوش فلک را پر کرده می‌خواهند با تغییر نام همجنس‌باز به «دگرباش» بگویند این‌ها هم مثل بقیۀ مردم‌اند. آری، از نظر انسانی همانند دیگران‌اند، اما راهشان را گم کرده‌اند. به ایشان باید راه درست را نشان داد تا برگردند، نه اینکه کارشان را خوب و عادی جلوه داد تا جسورتر شوند.

واقعیت این است که آن که را که خود را به خواب زده نمی‌توان بیدار کرد. کسانی را که تمام دستورات دینی را به سخره می‌گیرند نمی‌توان راحت بیدار کرد، زیرا برای اینان زندگی بدون روابط جنسی آزاد و شراب و مراعات حجاب و ..... زجرآور است. اما در این میان کسانی هم هستند که هنوز فطرت پاکی دارند و اگر بدون تعصب چشم به روی حقایق بگشایند آموزه‌های دینی را همسو با ذات خویش می‌بینند. هدف ما از نوشتن این مطالب این است که کسانی را که در منجلاب گناه گرفتار آمده‌اند نجات دهیم.

/ 0 نظر / 19 بازدید