فروختن اسلحه به کفار

از گناهانى که از روى فحوا و اولویت قطعى کبیره‌بودنش ثابت مى‌شود جاسوسى براى کفار و فروختن اسلحۀ جنگى به کفار در زمانى است که با مسلمانان جنگ دارند. چنان‌که فرار از میدان جنگ با کفار گناه کبیره است، هرچند ضررش براى اسلام و مسلمانان احتمالى است، چگونه است حال فروختن اسلحۀ جنگى یا جاسوسى براى کفار که ضرر هر دو براى مسلمانان قطعى است؟ بنابراین، گناه این دو از فرار از جنگ هم بزرگ‌تر است. حضرت باقر (علیه السّلام) می‌فرماید: «کسى که اسلحه به دشمنان مسلمان برساند تا غالب شوند مشرک است» و پیغمبر اکرم (صلّى اللّه علیه و آله) ده طایفه از این امت را کافر نامیده که یکى از آن‌ها فروشندۀ اسلحه به کفارى است که با مسلمانان در جنگ‌اند. به همین ترتیب، فروختن اسلحه به راهزنان و کسانى که با اسلحه امنیت عمومى مسلمانان را به هم می‌زنند حرام و گناه کبیره است.


/ 0 نظر / 6 بازدید